Obavijesti o rasporedu odvoza komunalnog otpada

datum:18 12 2015 autor: krakom


KRAKOM d.o.o. Krapina obavještava korisnike usluge odvoza kućnog komunalnog otpada (zelena posuda) i odvoza papira i plastike (plava posuda), iz naselja koja su po rasporedu za odvoz otpada 25. prosinca 2015. - petak - zelena posuda, da će se odvoz otpada izvršiti u četvrtak 24. prosinca 2015.

Također korisnici odvoza komunalnog otpada iz naselja koji su po rasporedu za odvoz otpada 25. prosinca 2015. u petakplava posuda, odvoz otpada će se izvršiti u četvrtak 24. prosinca 2015.

Nadalje korisnici odvoza komunalnog otpada iz naselja koji su po rasporedu za odvoz otpada 01. siječnja 2016. - petak - zelena posuda, odvoz otpada će se izvršiti u četvrtak 31. prosinca 2015.
Korisnici odvoza komunalnog otpada iz naselja koji su po rasporedu za odvoz otpada 01. siječnja 2016. - petakplava posuda, odvoz otpada će se izvršiti u četvrtak 31. prosinca 2015.

Također korisnici odvoza komunalnog otpada iz naselja koji su po rasporedu za odvoz otpada 06. siječnja 2016. srijeda - zelena posuda, odvoz otpada će se izvršiti u četvrtak 07. siječnja 2016.
Korisnici odvoza komunalnog otpada iz naselja koji su po rasporedu za odvoz otpada 06. siječnja 2016. - srijeda - plava posuda, odvoz otpada će se izvršiti u četvrtak 07. siječnja 2016.

Jesenski odvoz glomaznog otpada za Grad Krapinu

datum:07 10 2015 autor: krakomOdvoz glomaznog otpada za područje Grada Krapine počinje 12.10.2015. godine. Kontejneri će biti postavljeni prema rasporedu i lokacijama navedenim u dokumentu koji slijedi (prvi dan se postavljaju, a treći se odvoze).

Lokacije postavljanja kontejnera

Obavijest o odvozu glomaznog otpada - općine Đurmanec i Radoboj

datum:03 09 2015 autor: krakom


Krakom d.o.o. obavještava građane sa područja općina Đurmanec i Radoboj da od ponedjeljka 07.09.2015. , započinje sa jesenskim odvozom glomaznog otpada.

Kontejneri za odlaganje glomaznog otpada iz domaćinstava biti će postavljeni po već postojećim lokacijama najdulje dva dana.

RADOVI NA ŠETNICI U GRADU KRAPINI

datum:20 03 2015 autor: krakom


U sklopu ugovora za održavanje i uređenje komunalnih objekata javne nabave i urbane opreme sa Gradom Krapina u tijeku su radovi na šetnici od Osnovne škole Augusta Cesarca do Wohlovog mosta.

Odvoz glomaznog otpada

datum:02 03 2015 autor: krakom


Krakom d.o.o. obavještava građane sa područja općine Đurmanec i Radoboj da od ponedjeljka 09.03.2015., započinje sa proljetnim odvozom glomaznog otpada.

Kontejneri za odlaganje glomaznog otpada iz domaćinstava biti će postavljeni po već postojećim lokacijama najdulje dva dana.


Obavijest o odvozu otpada

datum:06 02 2015 autor: krakom


Obavještavaju se svi korisnici odvoza otpada (plava i zelena posuda) koji su na rasporedu za odvoz u petak 06.02.2015. da će se zbog vremenskih neprilika odvoz izvršiti u ponedjeljak 09.02.2015.
Hvala na razumijevanju!

Obavijest o imenovanju v.d. direktora Krakom d.o.o.

datum:13 11 2014 autor: krakom

Obavještavamo sve naše cijenjene poslovne partnere, korisnike usluga, potrošače, da je zbog privremene odsutnosti direktorice Katarine Posilović, dipl. oec. zbog korištenja prava na rodiljni dopust, Odlukom Skupštine društva KRAKOM d.o.o., od dana 12. studenog 2014. godine vršiteljem dužnosti direktora društva imenovan Danijel Kranjčec, ing. građ.

i - Račun

datum:01 10 2014 autor: krakom


Od 1.10.2014. svim korisnicima naših usluga omogućeno je ugovaranje usluge i-Račun, čime primanje i plaćanje računa postaje brže i jednostavnije. Vaše račune umjesto u papirnatom, dostavljat ćemo u elektroničkom obliku na način koji Vam omogućava:

• e-Uplatnicu - u Vašem internet bankarstvu čekat će Vas ispunjeni nalog za plaćanje, a nakon Vaše autorizacije naloga, račun možete platiti uz samo jedan klik bez prepisivanja s papira
• e-Račun - u Vašem internet bankarstvu prikazat će
Vam se elektronička PDF verzija računa
• na Vaš e-mail bit će Vam poslana elektronička PDF verzija računa kako biste ga jednostavnije mogli pohraniti
Opširnije...

Rekonstrukcija stepenica u Uskoj ulici

datum:06 06 2014 autor: krakom

U sklopu redovnog održavanja, završeni su radovi rekonstrukcije stepenica u Uskoj ulici.
Radovi su obuhvaćali kompletno rušenje postojećih stepenica zbog dotrajalosti te izradu novih nalik starima. Obnovljeni su također i postojeći stupovi i potporni zidovi na bočnim stranama stubišta. Radove na sanaciji izvodili su radnici Krakoma d.o.o.

Plan odvoza otpada

datum:14 03 2014 autor: krakom

Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada obavlja se po slijedećem rasporedu:

  
Raspored odvoza zelene posude Grad Krapina  


Raspored odvoza plave posude Grad Krapina  


  
Lokacije postavljanja kontejnera za odvoz glomaznog otpada za grad Krapinu  

Osnovano trgovačko društvo Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

datum:14 01 2014 autor: krakom
Sukladno postojećoj zakonskoj regulativi, odnosno odredbama članka 202. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od dana 21.11.2013. godine donijete na sjednici Skupštine društva, te Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, osnovano je novo trgovačko društvo KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA, društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, pod matičnim brojem upisa subjekta 080884957, upisano u Trgovačkom sudu u Zagrebu.
Prema obvezujučim odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i Zakona o izmjenama zakona o vodama, vodoopskrba i odvodnja moraju se izdvojiti iz postojećeg komunalnog društva, i prenijeti na društvo koje će biti registrirano za obavljanje samo tih djelatnosti. Slijedom navedenog, obavještavamo stanovnike Grada Krapine, Općine Đurmanec, Općine Jesenje, Općine Petrovsko i Općine Radoboj, kako će sve usluge vezane za vodoopskrbu i odvodnju, a koje je do sada pružalo društvo Krakom d.o.o., sa 01.01.2014. godine preuzeti i nadalje pružati Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Novoosnovano društvo sa istim stručnim ljudskim potencijalom nekadašnje radne jedinice u sklopu Krakom-a d.o.o, radi poslove vezane uz djelatnost koja se prenosi. Društvo Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. nalazi se na istoj adresi kao i Krakom d.o.o., Gajeva 20, u Krapini.

Obavijest o preuzimanju plave posude

datum:11 10 2013 autor: krakom


Obavještavaju se cijenjeni korisnici odvoza otpada da još uvijek mogu preuzeti plave kante za odvojeno skupljanje otpada.
Kante se mogu podići na lokaciji ograđenog poslovnog prostora u Ulici Frana Galovića 7, radnim danima u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.
Pozivamo cijenjene građane na odaziv i suradnju za doprinos očuvanju okoliša.
Plava kanta upute
Raspored odvoza

Postavljeni kontejneri za tekstil i obuću

datum:03 10 2013 autor: krakomOvih dana u gradu Krapini postavljeni su kontejneri za tekstil odjeću i obuću na dvije lokacije (kod Gradskog groblja, u ulici Hrv. branitelja kod dj. vrtića).

Molimo građane da u kontejnere odlažu tekstil, odjeću i obuću koja se više ne može upotrijebiti.

Tako će odloženi tekstil i obuća skupljeni u kontejnerima kasnijom uporabom postati vrijedna sirovina.